Popularity
1.2
Growing
Activity
1.9
Declining
16
2
1

Description

A dotnet based tool for persian language

Programming language: C#
License: MIT License
Tags: API     MVC     Calendar     AspNetCore     Dotnetcore     Persian     Iran    
Latest version: v1.1.2

ابزار Persian Tools alternatives and similar packages

Based on the "API" category.
Alternatively, view ابزار Persian Tools alternatives based on common mentions on social networks and blogs.

Do you think we are missing an alternative of ابزار Persian Tools or a related project?

Add another 'API' Package

README

ابزار Persian Tools ابزار Persian Tool یک Library است که در پروژه هایی که روی Dot Net Framework و Dot Net Standard و Dot Net Core نوشته شده اند قابل استفاده است ویژگی های موجود در ابزار Persian Tools: تبدیل اعداد به حروف نوع داده ای تاریخ شمسی و تبدیل تاریخ لیست شهرها و استان های ایران Custom Validations Model Binders     

برخی از امکانات پروژه:

1- لیست مناسبت های یک روز

2- لیست تعطیلات پشت سر هم یک سال شمسی

نحوه استفاده:         نام ویژگی نحوه استفاده خروجی تبدیل اعداد به حروف  PersianTools.Core.CharacterUtil.Convert(11200000) یازده میلیون و دویست هزار  انواع روشهای تعریف تاریخ شمسی var dt1 = new PersianDateTime(1399, 10, 13); انواع روشهای تعریف تاریخ شمسی var dt2 = new PersianDateTime("1399/10/13"); انواع روشهای تعریف تاریخ شمسی var dt1 = new PersianDateTime("1399/12/29 23:30"); var dt2 = new PersianDateTime("1399/12/29 23:30:00"); انواع روشهای تعریف تاریخ شمسی var dt1 = new PersianDateTime("1399/12/29 23:30"); var dt2 = new PersianDateTime("1399/12/29 23:30:00"); انواع روشهای تعریف تاریخ شمسی var dt1 = new PersianDateTime(1399,12,29,23,30,10); var dt2 = new PersianDateTime("1399/12/29 23:30:10");   تعریف بر اساس تاریخ میلادی DateTime dateTime = DateTime.Now; var persianDateTime = new PersianDateTime(dateTime);   ابتدای روز var dt1 = PersianDateTime.StartOfDay( new PersianDateTime("1399/12/29 23:30:20")); 1399/12/29 00:00:00 انتهای روز  var dt1 = PersianDateTime.EndOfDay(new PersianDateTime("1399/12/29 23:30:20")); 1399/12/29 23:59:59 فاصله دو تاریخ var dt1 = new PersianDateTime("1399/12/29"); var dt2 = new PersianDateTime("1399/11/29");Convert.ToInt32(PersianDateTime.DateDifference(dt1,dt2)); 30 آخرین روز سال var d1 = PersianDateTime.EndOfYearPersianDateTime(1397); var d2 = PersianDateTime.EndOfYearPersianDateTime(1399); 1397/12/29  1399/12/30 آخرین روز ماه var d1 = PersianDateTime.EndDateOfMonth(1397,12); var d1 = PersianDateTime.EndDateOfMonth(1399,12); 1397/12/29  1399/12/30  تولید ساعت var d1 = PersianDateTime.Now.ToLongStringHMS(); ساعت بیست و سه و پنجاه و نه دقیقه و پنجاه و نه ثانیه  تولید ساعت var d1 = PersianDateTime.Now.ToLongStringHM(); ساعت بیست و سه و پنجاه و نه دقیقه تولید تاریخ  var d1 = PersianDateTime.Now.ToLongStringYMD(); جمعه بیست و هفت مهر سال یکهزار و سیصد و نود و هفت  اعتبارسنجی شماره موبایل [MobileNo] public string MobNo;   در حال تکمیل   فاصله دو تاریخ ar dt1 = new PersianDateTime("1399/12/29"); var dt2 = new PersianDateTime("1399/11/29");Convert.ToInt32(PersianDateTime.DateDifference(dt1,dt2)); 30  فاصله یک تاریخ تا امروز PersianDateTime.GetDiffrenceToNow(DateTime.UtcNow.AddDays(-1365)); 3 سال و 9 ماه و 9 روز و 3 ساعت و 30 دقیقه پیش دریافت تاریخ قمری  var dt2 = new PersianDateTime("1399/11/29"); PersianDateTime.GetHijriDate(dt2 ); 1442/07/06 تولید تقویم یکساله شمسی var Cal= PersianDateTime.GenerateYearlyCalender(1375); لیستی از روزهای سال و مناسبتها هر روز دریافت لیست تعطیلیهای بیش از دو روز در تقویم var x2 = PersianDateTime.GetLongHoliDays(1398); لیستی از تعطیلات مناسب سال تعداد روزهای کاری در یک بازه تاریخی var d1 = new PersianDateTime(1397, 8, 1); var d2 = new PersianDateTime(1397, 8, 30);PersianDateTime.GetWorkingDays(d1,d2); 20  اضافه شده تعطیلات و مناسب های شمسی، قمری و میلادی به پروژه در جهت پوشش همه مناسبتهای موجود در تقویم هجری شمسی ( شامل مناسبت های شمسی، قمری و میلادی) این مناسبتها به این کتابخانه اضافه گردید که نحوه استفاده از آن بدین شکل می باشد: تعریف یک نمونه متغیر از جنس تاریخ شمسی : var persianDateTime= new PersianDateTime(1397,3,1); نحوه دریافت مناسبتهای یک تاریخ: persianDateTime.GetDateData(); خروجی: روز بهره وری و بهینه سازی مصرف - روز بزرگداشت ملاصدرا - برای هر تاریخ یک ویژگی به نام IsHoliDay وجود دارد که مشخص می کند روز انتخاب شده تعطیل می باشد یا خیر. ممکن است برای تاریخ خاصی بیش از یک رویداد وجود داشته باشد که می توان از DateMetaDatas استفاده کرد، که در آن لیستی از مناسبتهای تاریخ وجود دارد علاوه بر این مشخص شده است: این مناسبت تعطیل است یا خیر؟ مناسبت شمسی، قمری یا میلادی است نوع مناسبت ملی، بین المللی یا مذهبی است  سایر قابلیت ها: محاسبه تعداد روزهای کاری در یک بازه تاریخی نمایش لیستی از روزهای تعطیل و دارای مناسبت در سال و امکان انجام فیلتر بر روی لیست روزها تابع ایجاد لیست روزهای متوالی بیش از 3 روز تعطیل در یک سال